chrome dark mode

  1. Hắc Hường

    Thủ Thuật Cách trải nghiệm chế độ Dark mode trên Google Chrome

    Hiện tại Google chưa phát hành tùy chọn mở chế độ Dark Mode trên Chrome bản ổn định, tuy nhiên bạn có thể trải nghiệm chúng qua phiên bản Google Chrome Canary (phiên bản thử nghiệm tính năng của Google). Tải xuống Google Chrome Canary ở link: Chrome Canary Sau khi cài đặt Chrome Canary, hãy...