cho

  1. Dat2013

    Share Các thẻ meta thường dùng cho website

    Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình viết bài này nhằm giới thiệu một thành phần quan trọng của website trong việc tăng SEO, đó là thẻ Meta Thẻ Meta Thẻ Meta là thẻ dùng để cung cấp các thông tin về website một cách tóm gọn đối với các trình duyệt lẫn người dùng hay bot từ các search engine...