chứng bệnh'

  1. LamHai

    Cùng nghiên cứu về chứng bệnh sợ điện thoại - một căn bệnh của thời đại số

    Nếu bạn cảm thấy điện thoại mang đến cho bạn nỗi lo lắng nghiêm trọng thì bạn không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Trên Reddit - một trang web nổi tiếng nơi bạn có thể tìm thấy ai đó để chia sẻ về bất cứ điều gì - có một chủ đề được gọi là "Telephobia". Chủ đề này mô tả về cộng đồng...