c thăng

  1. hungkun

    Khóa học Lập trình C# và Unity cơ bản được thiết kế riêng cho những bạn chưa biết gì về lập trình

    Giới thiệu: Khóa học Lập trình C# và Unity cơ bản được thiết kế riêng cho những bạn chưa biết gì về lập trình. Khóa học sẽ giúp bạn hiểu được những khái niệm cơ bản về lập trình C#. Để tránh nhàm chán, mình đã thêm phần lập trình game với Unity để mọi người thấy được ứng dụng của C# trong...