bios

  1. Binzz

    Làm thế nào để kiểm tra phiên bản và nhà cung cấp BIOS của máy tính xách tay?

    Làm thế nào để kiểm tra phiên bản và nhà cung cấp BIOS của máy tính xách tay ASUS? Có hai phương pháp để kiểm tra phiên bản BIOS và model của máy tính xách tay ASUS. - Với Windows - Không có Widnows Chúng tôi sẽ minh họa cho cả hai phương pháp như dưới đây. Với Windows a. Di chuyển chuột...