backlink

  1. Binzz

    Backlink là gì? Nó có liên hoan gì đến SEOer

    Backlink là gì ? Backlink theo nghĩa đen là được trỏ lại, liên kết lại. Nói cách khác Backlink là dạng liên kết từ trang web A sang trang web B. Và nó cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Google. Dưới đây tôi sẽ giải thích về Backlink một cách dễ hiểu...