after effect

  1. Hắc Hường

    Chia sẻ bộ Trapcode Suite 14 kèm key

    Đối với những ai xài After Effect thì chắc hẳn phải biết bộ Trapcode Suite rồi nhỉ. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn bộ Trapcode Suite 14 mới với nhiều cải tiến. Trapcode Particular 3 cung cấp cho bạn khả năng tạo các hiệu ứng hạt 3D, cùng với việc hỗ trợ GPU render nên tốc độ tăng gấp 4...