adobe

  1. LongEngie

    Tin Tức Người dùng các phiên bản cũ của phần mềm Adobe sẽ có thể bị kiện

    Nguồn: GenK Các phiên bản này chứa các tính năng của bên thứ 3 mà đến Adobe cũng không có quyền sử dụng! Adobe đã gửi đi một thông báo trong tuần trước, nói rằng các phiên bản cũ phần mềm Creative Cloud của hãng (bao gồm nhiều phần mềm cho người làm nội dung như Photoshop, Lightroom...
  2. Hắc Hường

    Phần Mềm Trọn bộ phần mềm Adobe CC 2018 | Full crack

    Như tiêu đề, mình chia sẻ tới các bạn trọn bộ phần mềm Adobe CC 2018 với những nâng cấp đáng giá. Các bổ sung và tính năng mới trong phiên bản Photoshop CC 2018 Các bổ sung và tính năng mới trong phiên bản Illustrator CC 2018 Các bổ sung và tính năng mới trong phiên bản After Effects CC...