adblocker

   3 Kiếm 100K Từ MOMO (Cho thành viên chưa Đăng ký)
  1. hungkun

    CODE PHÁT HIỆN ADBLOCKER TRÊN TRÌNH DUYỆT

    Nếu Blog bạn nào đang chạy quảng cáo thì chèn link javascript này trước </body> <script src='//cdn.rawgit.com/blogthuthuatwin10/js/master/adblocker-detected.js'/> Demo: https://www.blogthuthuatwin10.com Project: https://github.com/…/jque…/blob/master/adblocker-detected.js Nguồn blogthuthuatwin10