10tr

  1. T

    [Nhập môn] Chia sẻ kinh nghiệm mua PC với 10 triệu!

    ------Xin chào mọi người, mình mới tham gia diễn đàn, nếu có sai sót gì mong mọi người mạnh dạn góp ý, mình sẽ tiếp nhận ý kiến, cảm ơn mọi người! ------ :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p ------Nếu bạn cần mua một chiếc máy tính, việc đơn giản là bạn chỉ cần ra bất kì một cửa hàng...