Phim - Ảnh

Góc chia sẻ phim và ảnh

Đối với ảnh : không hiện quá lố vòng 1 ( đầu ti ) và vòng 3 ( vùng nhại cảm )

Đối với phim : mọi phim các bạn đều có thể up. nghiêm cấm phim hiện những đoạn nhại cảm

Sticky threads

Normal threads

Normal threads

K
 • 3
 • Trả lời
  3
  Xem
  95
  K
  Trả lời
  0
  Xem
  122
  Kẻ Ngu Dốt