Media Center

Other

17
Chủ đề
26
Bài viết
17
Chủ đề
26
Bài viết

Phim - Ảnh Mới

Góc chia sẻ phim và ảnh

Đối với ảnh : không hiện quá lố vòng 1 ( đầu ti ) và vòng 3 ( vùng nhại cảm )

Đối với phim : mọi phim các bạn đều có thể up. nghiêm cấm phim hiện những đoạn nhại cảm

20
Chủ đề
103
Bài viết
20
Chủ đề
103
Bài viết

Truyện Chữ - Văn Thơ

11
Chủ đề
68
Bài viết
11
Chủ đề
68
Bài viết