Awards

  • Web chúng tôi hỗ trợ tốt cho người dùng sử dụng máy tính. chúng tôi không đầu tư bất cứ giao diện nào cho người dùng di động. do đó nếu có phiền do Ads bạn có thể vào Link này để kham khảo. chúng tôi không bắt buộc.

    VIP đang giảm giá Upgrades Now

Awards Normal & Event
Star Gold
biểu tượng ngôi sao
Số người có awarded này: 1
Bèo Nhèo Nhãy
Unknow
Số người có awarded này: 2
Vương Miệng 1
awards vương miệng là tổng hợp awards thành viên có cống hiến
Số người có awarded này: 0
VIP Awards khu vực awards VIP. và award hiếm.
Rich Kid
để yêu cầu award này bạn phải được BQT đề xuất mới có thể nhận được
Số người có awarded này: 3
VIP Awards Pixel 2
đây là biểu tượng dành cho VIP . đã hoặc đang sỡ hữu VIP
Số người có awarded này: 2
Trusted Member
thành viên được tin cậy cao
Số người có awarded này: 3
Icon test
Số người có awarded này: 2

Đã phát hiện AdBlock

Ái chà chà! không nên chặn quảng cáo trên web của chúng tôi!

phần mềm chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích của trang web của chúng tôi. mình khuyên bạn nên tắt AdBlocker đi.

Ok! Tôi đã tắt nó